Konfirmasjonstiden


På denne siden og dens undermenyer vil du finne nyheter og arrangementsopplegg  i forbindelse med konfirmasjonstiden.  Rygge og Ekholtkonfirmanter har hver sin undermeny, mens menyen "Foreldre" dekker begge menighetene.
 

Påmeldingsskjema for kommende konfirmasjonstid finner du i venstre marg på hovedsiden - banneret "Konfirmantregistrering". Er du i tvil, kontakt kirkekontoret. 


Konfirmant 2017


Påmeldingen er nå åpen.
Trykk på "Konfirmantregistrering" i venstre menykolonne for påmelding.


Trykk på bildet for mer informasjon.

 


Arkiv ...