Til konfirmantforeldrene - begge menigheter


Her vil vi legge informasjon som er av interesse for konfirmantforeldre i Ekholt og Rygge menigheter. Informasjon blir lagt inn fortløpende nedenfor, nyeste øverst.
 

Høsten 2016:

Referat Foreldremøte august 2016 - Ryggekonfirmanter

Referat Foreldremøte august 2016 - Ekholt-konfirmanter

Viktige datoer

Invitasjon foreldremøte aug 2016 - Ekholt konfirmanter
Invitasjon foreldremøte og Kick-off aug 2016 - Rygge konfirmanter