Til konfirmantene fra Ekholt

Her vil vi legge informasjon som gjelder konfirmantene i Ekholt menighet.  Informasjon blir lagt inn fortløpende nedenfor, nyeste øverst.
 


Konfirmanter 2016/17:

Semesterplan våren 2017

Følgebrev Vårplanen 2017

Gudstjenestegrupper Ekholt høst 2016

Fordeling konfirmasjonsgudstjenester 2017

Informasjon til konfirmanter og foresatte - september 2016

Referat Foreldremøte august 2016

Invitasjon til Kickoff i Ekholt kirke

Info til konfirmanter i Ekholt