Planverk vedtatt av menighetsrådene

Nedenstående planverk er vedtatt av menighetsrådene, enten er de utarbeidet av rådene selv eller av underutvalg.

Diakoniplan 2015

Diakoniplan2014.pdf

HandlingsplanGrønnmenighet2014.pdf