Vennskapsmedlem i Auce menighet?

Marit Kristine Danielsen 10.04.2014
Vennskapsmenigheten vår i Auce trenger økonomisk støtte, og du kan bidra ved å tegne støttemedlemsskap!

 

Alle medlemmer i menigheten i Auce må betale en årsavgift, som bl.a. går til å lønne pastoren. Mange tør ikke å fortsette sitt medlemskap i menigheten pga sin økonomiske situasjon. De har rett og slett i råd til det. Hvis menigheten ikke får inn nok penger i medlemskontingent, vil de ikke ha mulighet til å betale lønn til pastoren eller å vedlikeholde kirkebygget sitt.

Hvis vi på lik linje med våre venner i Auce kan bidra med litt, så vil det hjelpe oss alle. 

For å betale bruk kontonummer som står under, merk innbetalingen som beskrevet under. Når du har betalt vil du få et medlemskort.

Om du gir oss mailadressen din, vil du få jamnlig informasjon om arbeidet i Auce.


ill: Elisabeth MosengVennskapsmedlem i Auce menighet

Minimum årsavgift kr.150,-, kontonummer 1080.30.50894

Innbetalingen merkes: 3870.753.044.53STØL
 

Vedlagte brosjyre gir deg flere opplysninger om vennskapsarbeidet og kan lastes ned herfra: Vennskapsmenigheten i Auce