Vennskapskomiteens møte 08.10.2012


Vennskapskomiteen har hatt sitt første møte og konstituert seg på følgende måte:

• Leder: Stein Kåre Ulvestad
• Nestleder: Liv Hesjadalen
• Sekretær: Åse Melkeraaen
• Øvrige medlemmer er: Lene Aaser og Reidun Bugge

Regnskapsførsel foretas ved kirkekontoret.

Komiteen kom fram til at de ønsker å opprettholde julegavehilsen til vennene i Auce. Dette innebærer bl.a. å sende små julepakker til søndagsskolebarn.
En av komitemedlemmene reiser til Auce i desember og overleverer julepakkene og julehilsenen.

Komiteen ønsker å gjenoppta utlodninger på noen utvalgte “kirkekaffer”. I tillegg blir det ofringer på gudstjenester, som det har vært.

Komiteen jobber med å få til gode måter å informere om arbeidet på. Det tenkes da på kirkens nettside, kunngjøringer og informasjon i forbindelse med utlodningene under kirkekaffen.
Komiteen er opptatt av at vi skal utveksle erfaringer menighetene mellom. Mange kvinner i Auce strikker. Dette er en aktivitet som også norske kvinner bedriver. Kan vi utveksle ideer, oppskrifter, ulike måter å strikke på osv.