Samleoversikt over nyhetsbrev fra prosjektet
September 2014 Nytt fra Shalom.pdf2012_septemberbrev