Fakta og historikk om vennskapsmenigheten

Her vil nyheter og meldinger om menigheten i Auce bli lagt ut. Møtereferater og hendelser i Rygge som berører vennskapsarbeidet vil også bli å finne på disse sidene.

Menigheten Auce i Latvia har i flere år vært vennskapsmenighet med Rygge. Denne siden vil være inngangsportal til det stoff som til enhver tid er tilgjengelig om Latviavennskapet.

Fakta om Latvia:
Latvia, Latvijas Republika, Styreform: Republikk. Flateinnhold: 64 589 km2. Hovedstad: Riga. Folketall: 2,4 mill. innb. (2003). Religion: Kristendom (luthersk, romersk-katolsk, russisk-ortodoks) Språk: Latvisk (off.), russisk, livisk. Mynt: Lat. Eksportartikler: Maskin- og metallvarer, trevarer, landbruksprodukter, tekstiler. Bilkjennetegn: LV. Nasjonaldag: 18. november.
 


Vennskapsmedlem i Auce menighet?
Vennskapsmenigheten vår i Auce trenger økonomisk støtte, og du kan bidra ved å tegne støttemedlemsskap!

 


Arkiv ...