Shalom - Madagaskar

Rygge og Ekholt menigheter har i flere år støttet et prosjekt som NMS driver på Madagaskar -  Shalom.

Her er en lenke til siste rapport fra NMS om Shalom:

 

http://www.nms.no/aktuelt-fra-prosjektet/gir-verdig-liv-og-varig-haap-article9065-2309.html

 


Shalom har en blogg. Ønsker du å følge arbeidet kan du gå inn på:

http://www.shalom-madagaskar.blogspot.no/

 

Shalom - en kort presentasjon
Shalom er en del av Den gassisk-lutherske kirkes (FLM) arbeid i områder der en høy prosentandel av befolkningen er muslimer. I tillegg til å være en ressurs for kirken i forhold til utrustning og undervisning i forholdet mellom kristne og muslimer, driver Shalom utadrettet arbeid i svært avsidesliggende kyststrøk med evangelisering og menighetsbygging, skoler, helsesentre og jordbruksveiledning.
Med navnet SHALOM signaliseres et dobbelt siktemål: å arbeide for fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer, samtidig som en som frimodig vitner om Jesus som veien til fred med Gud!

Fortsatt lever 65% av landsbybefolkningen mer enn fem kilometer fra elementære helsetjenester. Gjennom Shalom sitt arbeid har flere landsbyer fått et helsetilbud. Vi ønsker å bidra til bedring av folks helse gjennom helseopplysning så vel som poliklinisk behandling. Shalom vil bidra til redusert barnedødlighet gjennom svangerskapskontroller og fødselshjelp, tilgang til rent vann, tilbud om vaksinering og undervisning om hygiene og ernæring.

Hvert år har omlag 2000 barn gleden av å gå på en av Shalom sine grunnskoler. Våre 25 skoler ligger for det meste i byer og landsbyer uten moderne infrastruktur som veiforbindelse, elektrisitet, telefon.
Vi har et par norske misjonærene som er tilknyttet Shalom. Ellers er skolelederne, evangelistene og sykepleierne som jobber i Shalom gassere.