Planverk og årsrapporter

2012-årsrapport fra Fellesrådet (stor fil - 15 MB)

2011-årsrapport fra Fellesrådet

2010-årsrapport fra Fellesrådet

 

Strategiplan for Fellesrådets arbeide 2011 - 2014 kan lastes ned som pdf-fil her: 

Strategiplanen2011-2014-justertettervedtakiFR140413.pdf