Sakslister og protokoller for menighetsrådene

~~Vi er helt sikkert på at det blir strålende vær!Nedenfor vil sakslister og protokoller til menighetsrådene være tilgjengelige i datorekkefølge, de nyeste øverst.  Protokoller vil erstatte sakslister så snart de er godkjente. 
Protokollene vil fortløpende bli slettet fra nettsiden etter to år, originaler finnes på kirkekontoret for den interesserte. Dokumentene er i pdf. format, du trenger adobe reader eller annen pdf-leser for å lese dokumentene.

Rygge menighetsråd

Ekholt menighetsråd

2014

 

 

2013

RMR-prot-13.06.13.pdf

RMR-prot-23.05.13.pdf

RMR-prot-21.03.13.pdf

RMR-prot-14.02.13.pdf

 

EMR-prot-23.05.13.pdf

EMR-prot-03.04.13.pdf

EMR-prot-27.02.13.pdf

EMR-prot-17.01.13.pdf

 

   

2012

RMR-prot-13.12.12.pdf

RMR-prot-25.10.12.pdf

RMR-prot-20.09.12.pdf

RMR-prot-23.08.12.pdf

RMR-EMR-prot-14.06.12.pdf

RMR-prot-14.06.12.pdf

RMR-prot-26.04.12.pdf

RMR-prot-22.03.12.pdf

RMR-prot-01.03.12.pdf

RMR-prot-26.01.12.pdf

EMR-prot-06.12.12.pdf

EMR-prot-15.11.12.pdf

EMR-prot-18.09.12.pdf

EMR-prot-16.09.12.pdf

RMR-EMR-prot-14.06.12.pdf

EMR-prot-14.06.12.pdf

EMR-prot-AU-15.05.pdf

EMR-prot-17.04.12.pdf

EMR-prot-15.03.12.pdf

EMR-prot-16.02.12.pdf

EMR-prot-19.01.12.pdf