Rygge kirkes barnekor

Line Solvik 17.08.2015

Høstsesongen starter med korøvelse
torsdag 27. august kl. 18.00 i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 1-4 trinn.
Alle er velkommen!
Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com