Rygge kirkes ungdomskor

Line Solvik 17.08.2015

Starter øvelsene igjen etter ferien torsdag
27. august kl. 19- 20.30  i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 6.-trinn og oppover.
Enkel prøvesang.
Velkommen!
Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen. 
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com