Rygge kirkes Ungdomskor

Koret er for jenter fra 6-trinn og øver i Rygge kirke hver torsdag fra kl. 18.00 til 19.30.
Enkel prøvesang. Vi tar gjerne imot flere medlemmer!
Dirigent er Inger Johanne orefellen tlf. 95849991, ijorefellen@hotmail.com


Rygge kirkes ungdomskor

Starter øvelsene igjen etter ferien torsdag
27. august kl. 19- 20.30  i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 6.-trinn og oppover.
Enkel prøvesang.
Velkommen!


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen. 
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com                


Arkiv ...