MUSIKK VED LIVETS BEGYNNELSE

 

Musikk og sang stimulerer sansene våre og hjelper oss å bygge bro mellom følelser og tanker. Voggesanger og faste ritualer skaper trygghet hos små barn. Slik har det vært til alle tider og i alle kulturer.

 

Sangen og musikken er også en viktig del av vår kristne kulturarv – noe vi gjerne vil gi videre til barna våre som en del av dåpsopplæringen.

 

Rygge og Ekholt menigheter driver i samarbeid med kulturskolen i Rygge og Moss babysang for barn under 1 år i Ekholt kirke.

 

Leder er musikkpedagog og fløytist Torny Høgberg. Hun er lærer i kulturskolen og har lang erfaring i å formidle musikkglede til barn.