Treff på tvers

Line Solvik 28.09.2015

Torsdag 1. oktober kl 12.00 i Ekholt kirke

Tema: Nasjonallitteraturen og den opprinnelige bibellitteraturen ved Kjell Høidebraaten

 

 

Som vanlig blir det kafé, utlodding, quiz og tid til å snakke sammen.
 

VÆR VELKOMMEN!
 

arr: Rygge Diakoniutvalg