Rygge kirkekor

 

Rygge kirkekor øver i Rygge kirke hver onsdag fra kl. 18.30 til 20.30.
Koret er for voksne og vi ønsker oss flere medlemmer!
Alle er velkommen til et godt og hyggelig kormiljø!

 

Ta kontakt med dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf.95849991,ijorefellen@hotmail.com


Rygge kirkekor

starter øvelsene etter ferien onsdag 19. august kl. 18.30.
Første øvelse blir i kapellet.
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!   


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf. 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com


Arkiv ...