Rygge kirkekor

Line Solvik 17.08.2015

starter øvelsene etter ferien onsdag 19. august kl. 18.30.
Første øvelse blir i kapellet.
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!   
Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf. 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com