Konfirmant 2017

Line Solvik 20.05.2016


Påmeldingen er nå åpen.
Trykk på "Konfirmantregistrering" i venstre menykolonne for påmelding.
Trykk på bildet for mer informasjon.

 

Velkommen som konfirmant i Rygge og Ekholt menigheter!

Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

Konfirmanttiden består av gruppesamlinger, gudstjenester, leir, pilgrimsvandring og Fasteaksjon med konsert og innsamling til Kirkens Nødhjelp. De fleste samlingene er i den nærmeste kirken i menigheten du bor i, og du skal konfirmeres i. Du som hører til Vang skolekrets kan velge om du vil være konfirmant i Rygge menighet eller i Ekholt menighet.

Sokneprestene i Rygge og Ekholt har ansvar for undervisningsopplegget i samarbeid med menighetspedagog, diakon og frivillige.  


Dåp og konfirmasjon
Du ble kristnet i dåpen. Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet, og den døpte er en del av kirken. I konfirmanttiden lærer du mer om kristen tro og hvordan den kan praktiseres i dag.
Ikke døpt?
Det går an å være konfirmant selv om du ikke er døpt. I løpet av konfirmanttiden kan du så bestemme deg for hva du vil. Hvert år er det mange unge som blir døpt før konfirmasjonsdagen. I Rygge har vi ofte hatt konfirmantdåp i gudstjenesten på Påskenatt.

Hva venter vi av deg?
Dersom du melder deg på som konfirmant, venter vi av deg at du holder deg orientert om alle de ulike aktivitetene som inngår i konfirmanttiden, prioriterer dem  og deltar aktivt.

Vi utfordrer deg til å samtale og diskutere, til å lytte og lære. Som ungdom har du opplevd mye av det gode som livet byr på. Mange har også erfart at livet ikke bare er godt. I kirken ønsker vi å gi rom for hele livet.

Konfirmasjonsdagen
Selve konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten. Den markerer avslutningen på en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. I Den norske kirke er konfirmasjonen en høytidelig forbønnshandling. Konfirmantene kneler ved alterringen. Etter gudstjenesten går du ut med Guds velsignelse over deg og over livet som ligger foran.


Behov for tilpasset opplegg? Allergier?
Vi har lang erfaring med konfirmanter som har ulike behov til tilpasning. Gi beskjed ved påmelding eller ta kontakt dersom du ønsker å vite mer.  Vi lager et opplegg i samarbeid med deg og de voksne hjemme. Gi også beskjed hvis du er allergisk eller har matintoleranse. Da kan vi ordne med mat på leir og andre samlinger.

Pris
Konfirmantavgiften er kr 1400,-  Den dekker alle utgifter til leir og materiell. Regning kommer i posten. Det gis søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to i samme konfirmantkull.
 

Samarbeid med foreldre/foresatte
Kjære foreldre/foresatte.

For at konfirmanttiden skal bli så bra som mulig for konfirmantene våre trenger de og vi hjelp av dere.  Hjelp ungdommene deres til å huske tider og steder for oppmøte, legg til rette for dem slik at de ikke går glipp av noen konfirmantsamlinger.

I tillegg til innsats på hjemmebane, er det noen dugnadsoppgaver som må til for at konfirmanttiden blir bra for ungdommene våre. Det er korte, tidsavgrensede oppgaver vi trenger hjelp til - som kakebaking, kaffekoking, nattevakt og/eller medhjelper på leir, kappestryking og hjelp ved større arrangement som prosjektet og fasteaksjonen.


Viktige datoer
Informasjonsmøte for høstens 9. klassinger og foresatte
Onsdag 1.juni kl 18 i Ekholt kirke

«Kick-off» - møt presten!
Onsdag 24. august kl. 18 – 19 i kirken.
Du møter i den kirken du vil konfirmeres i.
(Konfirmanter fra Larkollen møter i Rygge kirke)
Ta med deg en konvolutt med et passfoto
av deg selv og en kopi av dåpsattesten din.

Foreldremøte Ekholt
Tirsdag 23. august i Ekholt kirke kl. 17.30
Foreldremøte Rygge
Tirsdag 23. august i Rygge kirke kl. 18.30
 

Leir på Tjellholmen, Hvaler
Ryggekonfirmantene reiser på leir 2.-4. september
Ekholtkonfirmantene reiser på leir 9.- 11. september
 

Presentasjonsgudstjeneste:
Ekholt kirke: søndag 18. september kl. 11
Rygge kirke: søndag 11. september kl. 11
Larkollen kirke: søndag 18. september kl. 11
 

Konfirmasjonsgudstjenester 2017:
Rygge kirke: lørdag 6. og søndag 7. mai
Ekholt kirke: lørdag 13. og søndag 14. mai
Larkollen kirke: søndag 21. mai
Ved påmelding skriver du ønsket dato. Endelig fordeling skjer til høsten
 

Sokneprest Rygge: tor.osberg@rygge.kommune.no tlf 99527344
Sokneprest Ekholt: arnhild.schjetne@rygge.kommune.no tlf 99003564