Bryllup i Rygge prestegjeld

 

 

Vi tar imot bestilling på bryllup i Rygge, Ekholt og Larkollen kirker. Det er mange som ønsker å gifte seg, spesielt i Rygge kirke, så det er lurt å være tidlig ute. Vi tar imot bestilling for inneværende og kommende år.

Vanligvis er det inntil tre bryllup pr. lørdag. Vi beregner en og en halv time fra det ene bryllupet starter til det neste starter, forutsatt at bryllupene er i samme kirke. Vielsen varer omtrent en halv time.Tidspunkt for vielser i samme kirke er: 12.30, 14.00 og 15.30.

Dersom det er bryllup i to kirker samme dag, blir det kun to bryllup den dagen. Ved flytting mellom kirker må det også beregnes en ekstra halvtime til forflytting for prest, organist og kirketjener, dvs. to timer mellom startpunkt for bryllupene.

Ta kontakt med kirkekontoret for å finne dato som passer, så reserverer vi tiden og noterer noen praktiske opplysninger.

 

Papirer

I forbindelse med bryllup er det noen papirer som må fylles ut. Brudefolkene får tilsendt brev fra kirkekontoret med opplysninger om papirene, tidsfrister og lignende noen måneder før vigselen.

 

Om papirene:

Brudefolkene må fylle ut/skaffe:

  • Erklæring for brudefolkene (brud og brudgom)- fås hos Folkeregisteret eller kan lastes ned på Kirken.no

  • Forlovererklæringer ( hver av forloverne fyller ut) – fås hos Folkeregisteret elle kan lastes ned på Kirken.no

  • Skilsmissebevilling dersom en/begge har vært gift tidligere – fås hos Fylkesmannen

 

Det er Folkeregisteret som er ansvarlig for prøvingen - dvs å sjekke at alle formalitetene er i orden. Eventuelle spørsmål vedr. prøvingen må derfor rettes til Folkeregisteret.

Det er brudefolkene selv som er ansvarlig for å framskaffe rette papirer til rett tid. Folkeregisteret trenger noen uker på å utferdige papirene, så vær ute i god tid (men ikke mer enn 4 mnd før vigsel). Dersom papirer ikke foreligger, har ikke presten anledning til å vie.

 

Samtale

Paret skal ha samtale med den presten som skal vie dem. Det foregår gjerne noen uker før vigselen. Presten tar kontakt.

 

Vigselsamling

Alle brudeparene får invitasjon til vigselsamling(er) hvor de får anledning til å møte prester og organister. Der gjennomgåes ritualet, salmer, brudemarsjer med mer. Denne samlingen er det selvfølgelig frivillig å være med på.

Vigselssamlinger i 2016
- Lørdag 12. mars kl. 12
- Tirsdag 24. mai kl. 19

 

Musikk/solister

Det er organisten som er ansvarlig for hvilken musikk som fremføres i kirkene våre, så derfor må musikk avklares med organisten. Navn og telefonnr til organisten fås ved henvendelse til kirkekontoret.

 

Prest

Andre spørsmål vedr. seremonien kan rettes til presten, og spørsmål av mer praktisk art til kirkekontoret.

For kontakt med prest – kontakt kirkekontoret.

 

Pynting av kirken

Noen ønsker å pynte kirken til bryllupet.

Kirken er åpen for dette en time før første bryllup. Dersom noen av brudefolkene ønsker pynting og andre ikke, må man pynte mellom vielsene. Det går helt greit dersom man har gjort klar blomstene på forhånd. Dersom man ønsker å samarbeide med brudepar samme dag om pynting, kan kirkekontoret være behjelpelig med utveksling av telefonnummer.

 

Pris

Dersom brudefolkene er bosatt i Rygge kommune, er det gratis å gifte seg i kirkene i Rygge.

Dersom man er bosatt utenfor Rygge gjelder forskjellige takster etter hvor man bor. Ta kontakt med kirkekontoret for å finne ut av dette.

 

 

Ta gjerne kontakt med kirkekontoret dersom du vil reservere tid eller har spørsmål. Vi treffes tirsdag-fredag mellom kl. 09.00 og 14.00 (stengt mandag) på telefon: 69264481 eller mail: rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no.

Lykke til med planleggingen!


 

 

For nærmere informasjon av generell og prinsippiell art henviser vi til emnet på htt p://www.kirken.no/