Konfirmasjon i Rygge prestegjeld


Konfirmasjon i Rygge og Ekholt menigheter

 

Hva er konfirmasjon?

Selve ordet konfirmasjon betyr å støtte, styrke, bekrefte, eller å svare ja. Før var det slik at konfirmantene måtte svare ja på at de trodde på Gud. Slik er det ikke lenger. Det viktigste er at Gud sier ja til oss og bekrefter sin omsorg og sitt nærvær i vårt liv. Når konfirmantenes navn blir nevnt i konfirmasjonshandlingen og det blir bedt en spesiell bønn for hver enkelt, forteller det at Gud er opptatt av den enkelte av oss og det liv vi lever. Han stadfester at løftene fra dåpen fremdeles gjelder og vil følge oss videre gjennom livet. Når presten legger hånden på konfirmantens hode, er det en synlig handling som viser at Gud er nær oss uansett om vi forstår det eller ikke.

 

Hva venter vi av deg?

Dersom du melder deg som konfirmant, ventes det av deg at du er aktivt med på alle de ulike samværene som inngår i konfirmasjonstiden.

Som konfirmant utfordres du til å delta aktivt, til å samtale og diskutere, til å lytte og lære. Som ungdom har du opplevd mye av det gode som livet byr på. Mange har også erfart at livet ikke er bare godt. Gud bryr seg om oss i alle livets situasjoner. Han er den samme uansett hvordan du har det. Derfor er troen på Gud en rikdom å ha med seg gjennom livet.

 

Konfirmantåret

  • Innskriving – i mai/ juni – vi kommer rundt på skolene med informasjon før dette

  • Presentasjonsgudstjeneste - i september

  • Leir – i august/september

  • Undervisning høst og vår

  • Kirkens nødhjelps fasteaksjon – mars/april

  • Prosjekt – vår

  • Konfirmasjon - mai

Nøyaktige datoer for disse aktivitetene, vil etter hvert bli lagt og oppdatert under rubrikken "ungdomsarbeid - konfirmantsider" annet sted på disse nettsidene.

 

Pris

Konfirmantavgiften er for tiden på kr. 1400,-. Den dekker alle utgifter til leir, undervisningsmateriell med mer. Det blir sendt ut brev om betaling ved begynnelsen av konfirmanttiden.

 

Tilpasset undervisning

Dersom du trenger tilpasset undervisning – skriv det inn i påmeldingen eller ta kontakt med kirkekontoret.

 

Dåp og konfirmasjon

De fleste som konfirmeres ble døpt som barn. Da forstod vi ikke mye av det som foregikk. I dåpen ble troen lagt ned i oss som et frø. Et frø kan ikke vokse og utvikle seg uten at det får næring. Slik er det også med troen – den trenger næring.

 

Derfor ble det under dåpen sagt at vi skulle oppdras i den kristne tro. Konfirmasjonstiden gir mulighet til å velge om den kristne tro skal få spire og vokse i oss. Derfor er det nær sammenheng mellom dåp og konfirmasjon.

 

Det går an å være med i konfirmasjonstiden selv om man ikke er døpt. I løpet av konfirmasjonstiden kan man så bestemme seg for hva man vil. Hvert år er det mange unge som blir døpt før konfirmasjonsdagen.

Vi har gode tradisjoner på dette. Noen døpes etter en vanlig gudstjeneste og noen velger påskenatt som dåpsdag. Dette finner vi ut av underveis.

 

 

Ta gjerne kontakt med kirkekontoret dersom du har spørsmål om konfirmasjonen.

Vi treffes tirsdag-fredag på telefon 69264481 mellom 09.00 og 14.00(mandag stengt), eller du kan bruke mail: rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

 

For nærmere informasjon av generell og prinsippiell art henviser vi til emnet på http://www.ki rken.no/