Givertjeneste i menighetene

Kirkekontoret 01.01.2014
Registerer deg som fastgiver i dag. Benytt skjema her på nettsiden eller send en epost. Les mer for å få vite hvordan...
 

Det er to muligheter til å benytte nettsidene for registerering:
 

1: bruk skjemavalget «givertjeneste» nederst på denne siden.
 

2: last ned pdf-formularet herfra - giverbrev - til egen pc, fyll ut, lagre og så sende det til kirkekontoret med vanlig mail, brevpost eller personlig levering på kirkekontoret.

Merk betalingen med «givertjeneste»

Skjemaet kan sendes Rygge kirkekontor, Larkollvn. 9, 1570 Dilling, eller du kan sende en mail med de samme opplysningene til: rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no


Skattefritak
Det er anledning til å trekke fra gaver til ideelle formål på selvangivelsen
– fra minste beløp kr 500,- og inntil kr 12.000,- pr år.
Vi vil årlig sende både dere og ligningsmyndigheten den bekreftelse dere trenger for å oppnå dette.

 

GIVERTJENESTE FOR EKHOLT OG RYGGE MENIGHETER:

Navn*:
Adresse*:
Personnummer(hvis du ønsker skattefritak)
E-post
Menighet*:
Beløp*:
Betalingshyppighet*:
Tilleggsopplysninger