EKHOLT KIRKE

Inger-Lise Klette 09.09.2016

  - EN BYGGEPLASS NOEN UKER FRAMOVER                                               les mer . . . .  

 

Vi har fått investeringsmidler til oppgradering/utskifting av varme og ventilasjon i Ekholt kirke.

Mandag 12. september starter arbeidene.

 

Det er kirkerommet som først og fremst skal oppgraderes. Her skal det legges rør i gulvet for oppvarming og det gamle, slitne gulvet byttes ut. Det skal også monteres varmepumper. 

Varmerør og nytt gulv legges også inn i konfirmantrommet i tilknytning til kirkerommet.

 

De øvrige rommene i kirken skal få nye panelovner og i den store salen nede blir det også montert varmepumper.

 

 Byggeperioden er beregnet til 8 uker. I denne tiden vil kirkeetasjen være stengt. Aktivitetene som vanligvis holder til her, må enten flytte ned i underetasjen eller finne annet lokale i byggetiden.

 

Gudstjenestene blir enten felles med Rygge i Rygge kirke, på den nye ungdomsskolen eller på Ryggeheimen. Følg med på nettsiden og i avisen, så annonserer vi hvor gudstjenesten blir hver søndag.

 

Vi gleder oss til denne oppgraderingen. Nå skal det bli godt og varmt i Ekholt kirke i vinter!

 

 

Rygge kirkelige fellesråd

Inger-Lise Klette, kirkeverge