Vil du være en gledesspreder?

Line Solvik 05.09.2016


Rygge og Ekholt menigheter ved diakoniutvalget ønsker å gi ensomme, eldre beboere i Rygge kommune et tilbud om besøksvenn. 

Møter med medmennesker gir stor glede, enten man mottar besøk eller man er den som besøker, og dette ønsker vi at flere skal få oppleve.
 

For å få dette til trenger vi deg som frivillig besøksvenn.
 

Kan du tenke deg å være en gledesspreder for en som er mye alene og som kanskje føler seg litt ensom?

Dere kan gå turer sammen, snakke om hverdagslige ting og hendelser, le sammen og mye mer. Hvor ofte der skal treffes bestemmer du og den du besøker.


 

Kjenner du at dette er noe du kan bidra med, eller vil vite litt mer om,
ta kontakt med diakon Marit Danielsen på tlf 69264482 eller mail marit.danielsen@rygge.kommune.no