Gudstjenesteprogram - jul 2015

Line Solvik 01.12.2015


23. desember – lille julaften

Ryggeheimen kl. 11: Gudstjeneste ved Anne Borchgrevink. Thor Skott Hansen, Torny Høgberg og Oskar H. Simensen medvirker.

Eskelund kl. 13: Musikkandakt ved Anne Borchgrevink. Thor Skott Hansen, Torny Høgberg og Oskar H. Simensen medvirker.

 

24. desember – julaften

Rygge kirke kl. 14: Julegudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg. Kantor Inger Johanne Orefellen. Rygge kirkes barnekor og ungdomskor. Åge Jørgensen, trompet.

Rygge kirke kl. 16: Julegudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg. Kantor Inger Johanne Orefellen. Kaja Osberg, sang. Ryggemusikken.

Ekholt kirke kl. 14: Julegudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne. Organist Terje Norum. Julaftenbarnekoret. Hanna Paulsberg, saksofon.

Ekholt kirke kl. 16: Julegudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne. Organist Terje Norum. Hanna Paulsberg, saksofon.

Larkollen kirke kl. 16: Julegudstjeneste ved Anne Borchgrevink. Organist Erik Sjaastad. Marius Haltli, trompet.
 

25. desember – 1. juledag

Rygge kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne og Tor Bjørn A Osberg. Organist Erik Sjaastad. Marius Haltli, trompet. Åshild Henriksen, saksofon.
 

27. desember – romjulssøndag

Ekholt kirke kl. 11: Vi synger jul ved Anne Borchgrevink. Organist Arne Solhaug. Kirkekaffe.
 

31. desember – nyttårsaften

Rygge kirke kl. 17: Nyttårsgudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne. Kantor Inger Johanne Orefellen. Ingrid Aanonsen, sang
 

3. januar – Kristi åpenbaring

Ekholt kirke kl. 11: Sprell levende-gudstjeneste ved Anne Borchgrevink og Arnhild Øfsti Schjetne. Dåp. Nattverd. Juletrefest etter gudstjenesten.