Resultat - kirkevalget

Line Solvik 14.09.2015


Valgdeltagelsen var på hhv 12% og 16% for Ekholt og Rygge sokn.
 

Ekholt

Faste medlemmer

LAILA MARGRETHE TORP, HANANBAKKEN, 1529 MOSS

TERJE REFSNES, MØLLERSTIEN, 1570 DILLING

CATHRINE NAPER HØSTON, VÆRLEBAKKEN, 1525 MOSS

THERESE RUTH ALNE BOLIN, DYREVEIEN, 1525 MOSS

FRODE ALNE BOLIN, DYREVEIEN, 1525 MOSS

UNNI ANDERSEN, HØYDAVEIEN, 1526 MOSS
 

Varamedlemmer

LILLIAN BREMNES, KROKVEIEN, 1570 DILLING

ELLEN FJELDSTAD, EKHOLT HAGEBY, 1526 MOSS

KJELL ANDREAS TØRRING, GRÅGÅSVEIEN, 1529 MOSS

KNUT ELLING JOHANSEN, EKHOLTVEIEN, 1526 MOSS

GUNN ANITA SOLBERG, BREDSANDVEIEN, 1570 DILLING

 

Rygge

Faste medlemmer

JON ERLAND FLØGSTAD, SOLLIVEIEN, 1580 RYGGE

BODIL IRENE FJELD HANSEN, ROERSVEIEN, 1580 RYGGE

ANETTE HARRIDSLEFF AARUM, SMEDHUSÅSEN, 1570 DILLING

VERONICA KASBO OUSTORP, JEGERSTIEN, 1560 LARKOLLEN

WENCHE AGA, VARDEVEIEN, 1560 LARKOLLEN

LENE ELISE AASER, TOLLEFSRØDVEIEN, 1560 LARKOLLEN
 


Varamedlemmer

GEIR ARNE REBBESTAD, BJØRNÅSEN, 1560 LARKOLLEN

RANDI AUD BRAATHE, NÆRUMVEIEN, 1580 RYGGE

TORILL LISBETH FRØNE HAUGTUN, RAVEIEN, 1580 RYGGE

UNNI IRENE HAUGEN, RØRSKOGEN, 1580 RYGGE

ASTRID STORMOEN, ÅSFARET, 1570 DILLING