Hjerteromsgudstjeneste i Jeløy kirke

Line Solvik 21.11.2016

Onsdag 30. november kl. 18.00- 20.00

Du er velkommen til gudstjenesten, som er tilrettelagt for mennesker med spesielle behov.

KVELDSMAT FOR ALLE ETTER GUDSTJENESTEN!
 


Hjerteromsgudstjenester er et samarbeidsprosjekt for Jeløy, Moss, Ekholt og Rygge menigheter, og arrangeres to ganger i semesteret.


Gudstjenestene er tilrettelagt for mennesker med spesielle behov, samtidig som den er åpen for alle med eller uten bistandsbehov.


Menighetenes prester er ansvarlige for gudstjenesten sammen med diakonene.


Gudstjenestene starter kl. 18.00 og etter gudstjenesten serveres det enkel kveldsmat.

 


Rygge og Ekholt menigheter
Tlf. 92 82 76 02 (diakonen i Rygge)

Jeløy menighet
tlf. 91 65 60 50 (diakonimedarbeider i Jeløy)

Moss menighet
Tlf. 91 79 10 34 (diakonen i Moss)