GRØNN MENIGHET

Inger-Lise Klette 12.07.2013

EKHOLT OG RYGGE MENIGHETER ER GODKJENT SOM GRØNNE MENIGHETER

 

Diakoniutvalget og menighetsrådene har jobbet for at menighetene i Rygge og Ekholt skal bli grønne menigheter. Diakoniutvalget har i den forbindelse jobbet fram en handlingsplan som har blitt godkjent av menighetsrådene. Begge menighetene har videre blitt grønne menigheter og i denne forbindelse skal det deles ut et diplom.

Dette diplomet deles ut av en representant fra biskopskontoret, som heter Reidun Sørlie. Hun kommer søndag den 18. august for å dele ut disse, på en felles gudstjeneste i Rygge kirke. Vi vil få 3 diplomer slik at det kan henges opp en i hver av kirkene.

Ved siden av diplomet vil handlingsplanen for grønnmenighet henge. Denne legges ut på nettsidene også. Det heter seg at vi skal strebe etter å gjøre det vi kan. Er det ikke mulig å få det til p.g.a. ulike omstendigheter, er det akseptert.
Noen tiltak er allerede satt i verk, mens andre jobbes det videre med.
Alle ønskes lykke til med å tenke litt grønt.
 

Handlingsplan for grønn menighet