Nye nettsider for Kirken i Rygge

Line Solvik 16.01.2017


Nå i januar lanserer vi nye nettsider for Rygge kirkelige fellesråd med Rygge og Ekholt menigheter.

De nye nettsidene finner du på:  kirken.no/rygge