Kontoropplysninger

Kontoret er felleskontor for Rygge og Ekholt menigheter.

Navnet er "Rygge kirkekontor, Ekholt og Rygge menigheter"

og dekker Fellesrådets funksjoner og prestetjenesten.

 

Postadresse:

Rygge kirkelige fellesråd, evt. Rygge menighet, evt. Ekholt menighet

Larkollveien 9, 1570 Dilling.

 

Besøksadresse:

Carlbergveien 6b, 1526 Moss.
 

Lokalene har beliggenhet bak Rygge Storsenter, i samme bygning som Bowling 1. Kirkekontoret har egen inngang.

 

 

Kartlink til kontoret

 

Telefon, fax, mail:

Telefonnummer er 69 26 44 81
E-post: rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

 

Åpningstid:

Tirsdag-fredag kl. 9.00-14.00.

I perioden 1. juli til 15. august er åpningstiden kl 10.00 - 13.00.

 

 * * * * * * *

 

Kirkegården - driftsbygningen

 

Personalet på kirkegården treffes best hverdager mellom kl. 08.00 og 14.00.

Telefon driftsbygning: 69 26 44 30 - mobil: 908 25 655