Voksenarbeid

 

Sangkveld i kirken

Treff på tvers

Åpen kirke

 


 

Klikk på ønsket aktivitet i menyen for å få mer informasjon


Treff på tvers

Torsdag 1. oktober kl 12.00 i Ekholt kirke

Tema: Nasjonallitteraturen og den opprinnelige bibellitteraturen ved Kjell Høidebraaten

 


Arkiv ...