Det blir ikke julemarked i Ekholt kirke i år


Denne høsten har kirkevalget tatt mye av tiden til menighetsrådet, det er derfor ikke planlagt noe julemarked i Ekholt kirke.

Det nye menighetsrådet tar i løpet av våren stilling til om vi skal ha julemarked neste år.


Hjerteromsgudstjeneste i Jeløy kirke

Onsdag 25. november Kl 18.00- 20.00

Du er velkommen til gudstjenesten, som er tilrettelagt for mennesker med spesielle behov.

KVELDSMAT FOR ALLE ETTER GUDSTJENESTEN!
 


LYS VÅKEN i Ekholt kirke


Alle 6-klassinger i Rygge og Ekholt menigheter inviteres til overnatting i kirken
lørdag 21. november kl.16.00 – søndag 22. november kl.13.00
 

 


VELKOMMEN TIL "PILEGRIMENS HÅP"


Forsangerne i Ekholt inviterer til en salmekveld
i Ekholt kirke søndag 15. november kl 19.30.


 


Treff på Tvers i Ekholt kirke

Torsdag 5. november kl. 12.00

Denne gangen kommer Bjørnar Spydevold og Terje Norum. De skal synge og spille.

Det blir mat, quiz og utlodding.

Du er velkommen!


På oppdagelsesferd i Bibelen


En serie temakvelder i meighetssalen, Ekholt kirke, torsdager kl 20.00-21.30
Professor Oskar Skarsaune innleder over kveldens tema, og det blir anledning til spørsmål og samtale.
 


KRIK-messe i Ekholt kirke


Kveldsgudstjeneste av og med KRIK-ungdom.

Ekholt kirke lørdag 24. oktober kl 21.45
 

Tor Bjørn A Osberg og Arnhild Øfsti Schjetne medvirker.
 


Salmekveld i Rygge kirke

Rygge kirke onsdag 21. oktober kl 19.00

Vi skal synge salmer av Svein Ellingsen
 


Treff på tvers

Torsdag 1. oktober kl 12.00 i Ekholt kirke

Tema: Nasjonallitteraturen og den opprinnelige bibellitteraturen ved Kjell Høidebraaten

 


Resultat - kirkevalget


Valgdeltagelsen var på hhv 12% og 16% for Ekholt og Rygge sokn.
 


BABYSANG

MUSIKK VED LIVETS BEGYNNELSE
 


Babysang i Ekholt kirke mandager kl. 11. 00.


Første gang i høst er mandag 5. oktober 2015 kl. 11.00.

 


JUBELDAG ER TILBAKE!


Nå starter vi opp igjen Jubel-dag, med middag, småbarns-sang og barnekor!


Rygge kirkekor

starter øvelsene etter ferien onsdag 19. august kl. 18.30.
Første øvelse blir i kapellet.
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!   


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf. 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com


Rygge kirkes barnekor

Høstsesongen starter med korøvelse
torsdag 27. august kl. 18.00 i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 1-4 trinn.
Alle er velkommen!


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com                                                                                                                   


Rygge kirkes ungdomskor

Starter øvelsene igjen etter ferien torsdag
27. august kl. 19- 20.30  i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 6.-trinn og oppover.
Enkel prøvesang.
Velkommen!


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen. 
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com                


Rygge kirkes barnekor og ungdomskor fyller 60 år


Vi feirer med jubileumskonsert i Rygge kirke
Kristi himmelfartsdag 14. mai 2015 kl. 18.00

 

Medvirkende:
Rygge kirkes barnekor og ungdomskor,
Rygge kirkekor, solister, Terje Norum m/band
dirigent Inger Johanne Orefellen


Bill: kr. 100,-
Familiebillett kr. 200,-


Servering av bursdagskake, saft og kaffe etter konserten


Vennskapsmedlem i Auce menighet?
Vennskapsmenigheten vår i Auce trenger økonomisk støtte, og du kan bidra ved å tegne støttemedlemsskap!

 


Givertjeneste i menighetene
Registerer deg som fastgiver i dag. Benytt skjema her på nettsiden eller send en epost. Les mer for å få vite hvordan...


 


GRØNN MENIGHET

EKHOLT OG RYGGE MENIGHETER ER GODKJENT SOM GRØNNE MENIGHETER


Diakoni og grønn menighet

Diakoniutvalget i Rygge og Ekholt menigheter har vedtatt diakoniplan for 2015

 


Arkiv ...
29
NOV
  kl 11:00

Rygge kirke

Gudstjeneste ved Tor BJørn A Osberg

29
NOV
  kl 11:00

Ekholt kirke

Gudstjeneste ved Svein Kasin

03
DES
  kl 12:00

Ekholt kirke

Treff på tvers

06
DES
  kl 11:00

Ekholt kirke

Sprell levende-gudstjeneste
ved Arnhild Øfsti Schjetne

06
DES
  kl 18:00

Rygge kirke

Lysmesse ved Arnhild Øfsti Schjetne
og kirkekorene

13
DES
  kl 11:00

Rygge kirke

Gudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg

13
DES
  kl 11:00

Ekholt kirke

Gudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

13
DES
  kl 19:00

Julekonsert med bygdas kor og korps

Rygge kirke

20
DES
  kl 11:00

Ekholt kirke

Vi synger advent
Gudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg

23
DES
  kl 11:00

Ryggeheimen

Gudstjeneste ved Anne Borchgrevink

23
DES
  kl 13:00

Eskelund

Musikkandakt ved Anne Borchgrevink
og Thor Skott Hansen

24
DES
  kl 14:00

Rygge kirke kl 14 og 16

Julegudstjenester ved Tor Bjørn A Osberg

24
DES
  kl 14:00

Ekholt kirke kl 14 og 16

Julegudstjenester ved Arnhild Øfsti Schjetne

24
DES
  kl 16:00

Larkollen kirke

Julegudstjeneste ved Anne Borchgrevink

25
DES
  kl 11:00

Rygge kirke

Høytidsgudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne
og Tor Bjørn A Osberg

27
DES
  kl 11:00

Ekholt kirke

Vi synger jul
Gudstjeneste ved Anne Borchgrevink

31
DES
  kl 17:00

Rygge kirke

Nyttårsgudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

03
JAN
  kl 11:00

Ekholt kirke

Sprell levende-gudstjeneste
ved Arnhild Øfsti Schjetne