Velkommen til kino i kirken!


Alle 5-åringer inviteres til filmkveld i Ekholt kirke onsdag 26. oktober kl 18-19.


Salmekveld i Rygge kirke


Onsdag 26. oktober kl 19.30
 

Vi synger salmer fra salmeboka som er skrevet av kvinnelige salmediktere

 

Medvirkende:
- Rygge kirkekor
- kantor Inger Johanne Orefellen
- prest Ingvild Osberg

 

Kirkekaffe etter salmesangen
 


På oppdagelsesferd i BibelenEn serie temakvelder i menighetssalen, underetasjen i Ekholt Kirke, torsdager kl. 20.00–21.30.

Professor Oskar Skarsaune innleder over kveldens tema, og det blir anledning til spørsmål og samtale.

Gratis entre. Enkel bevertning.


 


KJENNER DU EN 4-ÅRING?


Alle som fyller eller har fylt 4 år i år er invitert til å være med på "Oppdagelsesferd i kirken" og "Sprell levende"- gudstjeneste med utdeling av "Min kirkebok 4".
 


Hjerteromsgudstjeneste i Jeløy kirke

Onsdag 28. september kl. 18.00- 20.00

Du er velkommen til gudstjenesten, som er tilrettelagt for mennesker med spesielle behov.

KVELDSMAT FOR ALLE ETTER GUDSTJENESTEN!
 


BILDER FRA OPPUSSINGEN I EKHOLT KIRKE

 

 


EKHOLT KIRKE

 

- EN BYGGEPLASS NOEN UKER FRAMOVER

 

                                            les mer . . . .

 


Vil du være en gledesspreder?


Rygge og Ekholt menigheter ved diakoniutvalget ønsker å gi ensomme, eldre beboere i Rygge kommune et tilbud om besøksvenn. 

Møter med medmennesker gir stor glede, enten man mottar besøk eller man er den som besøker, og dette ønsker vi at flere skal få oppleve.
 


Treff på tvers - avlyst

Det planlagte Treff på tvers den 6. oktober er avlyst pga arbeider i Ekholt kirke.


Nye varme- og ventilasjonsanlegg i Ekholt kirke


I uke 37 startes arbeidene med nye varme- og ventilasjonsanlegg  i Ekholt kirke. Det skal byttes panelovner i de fleste rom, monteres varmepumper i den store salen nede og legges varmekabler og nytt gulv i kirkerommet.
 


KOROPPSTART

Rygge kirkekor starter øvelsene etter ferien onsdag 24 august kl. 18.30. 
Oppmøte i Rygge kapell. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

 

Rygge kirkes barnekor starter øvelsene etter ferien torsdag 25 august
kl. 18.00-19.00 i Rygge kirke. Jenter og gutter fra 1- 5 trinn ønskes velkommen!

 

Rygge kirkes ungdomskor Starter øvelsene etter ferien torsdag 25.august
kl. 19.00 til 20.30 i Rygge kirke. Fra 6. trinn ( enkel prøvesang). Velkommen!


Dirigent er kantor Inger Johanne Orefellen


Musikkandakt - Olsok


Rygge kirke fredag 29. juli kl 19.00


Konfirmant 2017


Påmeldingen er nå åpen.
Trykk på "Konfirmantregistrering" i venstre menykolonne for påmelding.


Trykk på bildet for mer informasjon.

 


Sommerkonsert i Rygge kirkeTorsdag 2. juni kl. 18.00

 


Ascension House på Tao Fong Shan


Jeg tenker ofte tilbake på dagen jeg ble sendt ut av Ekholt menighet.
Det var en helt spesiell dag for meg og jeg vil starte med å takke alle for gode ord og for at dere ber for meg!
 

Her kommer en liten oppdatering fra livet i Hong Kong og arbeidet på Ascension House Tao Fong Shan.
 


Gudstjenesteprogram - jul 2015


JULEKONSERT I RYGGE KIRKE


SØNDAG 13. DESEMBER 2015 KL. 19.00


LYS VÅKEN i Ekholt kirke


Alle 6-klassinger i Rygge og Ekholt menigheter inviteres til overnatting i kirken
lørdag 21. november kl.16.00 – søndag 22. november kl.13.00
 

 


KRIK-messe i Ekholt kirke


Kveldsgudstjeneste av og med KRIK-ungdom.

Ekholt kirke lørdag 24. oktober kl 21.45
 

Tor Bjørn A Osberg og Arnhild Øfsti Schjetne medvirker.
 


Treff på tvers

Torsdag 1. oktober kl 12.00 i Ekholt kirke

Tema: Nasjonallitteraturen og den opprinnelige bibellitteraturen ved Kjell Høidebraaten

 


Resultat - kirkevalget


Valgdeltagelsen var på hhv 12% og 16% for Ekholt og Rygge sokn.
 


Rygge kirkekor

starter øvelsene etter ferien onsdag 19. august kl. 18.30.
Første øvelse blir i kapellet.
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!   


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf. 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com


Rygge kirkes barnekor

Høstsesongen starter med korøvelse
torsdag 27. august kl. 18.00 i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 1-4 trinn.
Alle er velkommen!


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com                                                                                                                   


Rygge kirkes ungdomskor

Starter øvelsene igjen etter ferien torsdag
27. august kl. 19- 20.30  i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 6.-trinn og oppover.
Enkel prøvesang.
Velkommen!


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen. 
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com                


Rygge kirkes barnekor og ungdomskor fyller 60 år


Vi feirer med jubileumskonsert i Rygge kirke
Kristi himmelfartsdag 14. mai 2015 kl. 18.00

 

Medvirkende:
Rygge kirkes barnekor og ungdomskor,
Rygge kirkekor, solister, Terje Norum m/band
dirigent Inger Johanne Orefellen


Bill: kr. 100,-
Familiebillett kr. 200,-


Servering av bursdagskake, saft og kaffe etter konserten


Vennskapsmedlem i Auce menighet?
Vennskapsmenigheten vår i Auce trenger økonomisk støtte, og du kan bidra ved å tegne støttemedlemsskap!

 


Givertjeneste i menighetene
Registerer deg som fastgiver i dag. Benytt skjema her på nettsiden eller send en epost. Les mer for å få vite hvordan...


 


GRØNN MENIGHET

EKHOLT OG RYGGE MENIGHETER ER GODKJENT SOM GRØNNE MENIGHETER


Diakoni og grønn menighet

Diakoniutvalget i Rygge og Ekholt menigheter har vedtatt diakoniplan for 2015

 


Arkiv ...
26
OKT
  kl 16:00

Jubel-dag

Menighetssalen i Ekholt kirke

26
OKT
  kl 18:00

Kino i kirken

Underetasjen i Ekholt kirke

26
OKT
  kl 19:30

Salmekveld med kirkekoret

Rygge kirke

30
OKT
  kl 11:00

Rygge kirke

Fellesgudstjeneste ved Tormod Vold

03
NOV
  kl 12:00

Ekholt kirke

Treff på tvers

05
NOV
  kl 16:00

Rygge kirke

Allehelgensandakt med lystenning

06
NOV
  kl 11:00

Rygge kirke

Allehelgensgudstjeneste ved Tor Bjørn Andresen Osberg

10
NOV
  kl 20:00

På oppdagelsesferd i Bibelen

Ekholt kirke, menighetssalen

13
NOV
  kl 11:00

Ekholt kirke

Gudstjeneste ved Anne Borchgrevink

13
NOV
  kl 11:00

Rygge kirke

Gudstjeneste ved Tor Bjørn Andresen Osberg

17
NOV
  kl 19:30

Sangkveld i Ekholt kirke

20
NOV
  kl 08:00

Larkollen kirke

Gudstjeneste ved Svein Kasin

20
NOV
  kl 11:00

Ekholt kirke

Gudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

27
NOV
  kl 11:00

Rygge kirke

Gudstjeneste ved Tor Bjørn Andresen Osberg

27
NOV
  kl 11:00

Ekholt kirke

Gudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

01
DES
  kl 12:00

Ekholt kirke

Treff på tvers