Joseph Hayden, "Jesu syv ord på korset"Pasjonskonsert med Østfold Strykekvartett 
Rygge Kirke Langfredag kl 18.00


 


Kirkekontoret er stengt i påsken

Kirkekontoret er stengt
fra og med mandag 30. mars
til og med mandag 6. april.


Vi ønsker dere alle en riktig god påske!


Grave- og kloakkarbeider - Ekholt kirke


I uke 13, 23.-28. mars, vil det pågå arbeider i og utenfor Ekholt kirke som medfører at vann og avløp blir helt stengt.


Kirkevalg 201510 gode grunner til å si ja til å bli valgt inn i et menighetsråd.


Johann Sebastian Bach i Ekholt kirke


Lørdag 21. mars kl. 15 blir det feiring av
Johann Sebastian Bachs 330-årsdag.


Hjerteromsgudstjeneste i Ekholt kirke


Den 18. mars er du hjertelig velkommen til Hjerteromsgudstjeneste - en gudstjeneste som er særlig tilrettelagt for mennesker med spesielle behov.


Salmekvelder med kirkekoret


Denne våren blir det to salmekvelder i hhv Rygge og Larkollen kirker.

Vi skal synge gamle og nye salmer fra NY Salmebok.
 


"Vårens vakreste eventyr"

kaller vi gjerne konfirmantkonsertene i Ekholt kirke.

Det er virkelig det

        - et eventyr å få om lag 130 konfirmanter med på et stuntprosjekt hver vår.
 


Valg av menighetsråd i Rygge og Ekholt sokn

- frist for innlevering av kandidatlister

Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 1. mai 2015. Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til Kirkekontoret innen 12. april 2015.
 


BABYSANG

MUSIKK VED LIVETS BEGYNNELSE

 

 

Babysang i Ekholt kirke mandager kl. 11. 00.
 

Første gang i år er mandag 2. februar


Vennskapsmedlem i Auce menighet?
Vennskapsmenigheten vår i Auce trenger økonomisk støtte, og du kan bidra ved å tegne støttemedlemsskap!

 


Givertjeneste i menighetene
Registerer deg som fastgiver i dag. Benytt skjema her på nettsiden eller send en epost. Les mer for å få vite hvordan...


 


GRØNN MENIGHET

EKHOLT OG RYGGE MENIGHETER ER GODKJENT SOM GRØNNE MENIGHETER


Diakoni og grønn menighet

Rygge og Ekholt menigheter har vedtatt diakoniplan for 2013 og Handlingsplan for grønn menighet

 


JUBELDAG TAR EN PAUSE . . .


Arkiv ...
02
APRIL
  kl 18:00

Ekholt kirke

Skjærtorsdag,
gudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

03
APRIL
  kl 11:00

Rygge kirke

Langfredag,
gudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

03
APRIL
  kl 14:00

Ekholt kirke

Pasjonsmusikk og orgelresitasjon

04
APRIL
  kl 23:00

Rygge kirke

Påskenatt,
gudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg

05
APRIL
  kl 11:00

Ekholt kirke

Høytidsgudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne og Anne Borchgrevink

05
APRIL
  kl 11:00

Rygge kirke

Høytidsgudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg

06
APRIL
  kl 11:00

Larkollen kirke

Vi synger påske

09
APRIL
  kl 12:00

Ekholt kirke

Treff på tvers

12
APRIL
  kl 11:00

Ekholt kirke

Gudstjeneste ved Gyda Hesla

12
APRIL
  kl 11:00

Rygge kirke

Gudstjeneste ved Tore Henrik Meberg-Hansen

16
APRIL
  kl 19:30

Sangstund i Ekholt kirke

Salmer og sanger vi gjerne vil synge

19
APRIL
  kl 11:00

Ekholt kirke

Gudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

19
APRIL
  kl 11:00

Rygge kirke

Gudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg

19
APRIL
  kl 12:15

Årsmøte i Ekholt menighet

Rett etter gudstjenesten i Ekholt kirke

26
APRIL
  kl 08:00

Ekholt kirke

Sprell Levende-gudstjeneste ved
Arnhild Øfsti Schjetne

26
APRIL
  kl 11:00

Rygge kirke

"Livets lys" - Temagudstjeneste
ved Tor Bjørn A Osberg
 

26
APRIL
  kl 12:15

Årsmøte i Rygge menighet

Rett etter gudstjeneste i Rygge kirke

07
MAI
  kl 12:00

Ekholt kirke

Treff på tvers

21
MAI
  kl 19:30

Sangstund i Ekholt kirke

Salmer og sanger vi gjerne vil synge

27
MAI
  kl 19:00

Salmekveld

Larkollen kirke