Pust kommer til Rygge kirke!


Torsdag 15. desember kl. 19.30 blir det julekonsert med vocalensemblet Pust i Rygge kirke. Dette blir en flott opplevelse i førjulstiden!


 


JULEKONSERT I RYGGE KIRKE


SØNDAG 11. DESEMBER 2016 KL. 19.00


Hjerteromsgudstjeneste i Jeløy kirke

Onsdag 30. november kl. 18.00- 20.00

Du er velkommen til gudstjenesten, som er tilrettelagt for mennesker med spesielle behov.

KVELDSMAT FOR ALLE ETTER GUDSTJENESTEN!
 


Ledig stilling - kirketjener


Vi søker etter kirketjener i 50% stilling. Stillingen har hovedarbeidsplass Rygge kirke og kapell, men tjenestegjør etter turnus også ved bygdas øvrige kirker.
 

 


Treff på tvers

Torsdag 1. desember i Ekholt kirke kl. 12.


Formiddagskonsert med allsang i Larkollen kirke


Torsdag 17. november kl 11.00


Opplev mangfoldet i Norsk salmebok

- Kom og lytt og syng!
 

Gratis entré
Kaffe

 


På søndag er det gudstjeneste i Ekholt kirke!Ekholt kirke har vært stengt et par måneder pga arbeider i kirken.
 


Nå er nytt varmeanlegg installert og nytt gulv er lagt.
Elektriker og lydmann jobber på spreng i dag for at alt skal bli klart til gudstjenesten på søndag.


På oppdagelsesferd i BibelenEn serie temakvelder i menighetssalen, underetasjen i Ekholt Kirke, torsdager kl. 20.00–21.30.

Professor Oskar Skarsaune innleder over kveldens tema, og det blir anledning til spørsmål og samtale.

Gratis entre. Enkel bevertning.


 


Velkommen til kino i kirken!


Alle 5-åringer inviteres til filmkveld i Ekholt kirke onsdag 26. oktober kl 18-19.


Salmekveld i Rygge kirke


Onsdag 26. oktober kl 19.30
 

Vi synger salmer fra salmeboka som er skrevet av kvinnelige salmediktere
 

 


KJENNER DU EN 4-ÅRING?


Alle som fyller eller har fylt 4 år i år er invitert til å være med på "Oppdagelsesferd i kirken" og "Sprell levende"- gudstjeneste med utdeling av "Min kirkebok 4".
 


BILDER FRA OPPUSSINGEN I EKHOLT KIRKE

 

 


EKHOLT KIRKE

 

- EN BYGGEPLASS NOEN UKER FRAMOVER

 

                                            les mer . . . .

 


Vil du være en gledesspreder?


Rygge og Ekholt menigheter ved diakoniutvalget ønsker å gi ensomme, eldre beboere i Rygge kommune et tilbud om besøksvenn. 

Møter med medmennesker gir stor glede, enten man mottar besøk eller man er den som besøker, og dette ønsker vi at flere skal få oppleve.
 


KOROPPSTART

Rygge kirkekor starter øvelsene etter ferien onsdag 24 august kl. 18.30. 
Oppmøte i Rygge kapell. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

 

Rygge kirkes barnekor starter øvelsene etter ferien torsdag 25 august
kl. 18.00-19.00 i Rygge kirke. Jenter og gutter fra 1- 5 trinn ønskes velkommen!

 

Rygge kirkes ungdomskor Starter øvelsene etter ferien torsdag 25.august
kl. 19.00 til 20.30 i Rygge kirke. Fra 6. trinn ( enkel prøvesang). Velkommen!


Dirigent er kantor Inger Johanne Orefellen


Musikkandakt - Olsok


Rygge kirke fredag 29. juli kl 19.00


Konfirmant 2017


Påmeldingen er nå åpen.
Trykk på "Konfirmantregistrering" i venstre menykolonne for påmelding.


Trykk på bildet for mer informasjon.

 


Ascension House på Tao Fong Shan


Jeg tenker ofte tilbake på dagen jeg ble sendt ut av Ekholt menighet.
Det var en helt spesiell dag for meg og jeg vil starte med å takke alle for gode ord og for at dere ber for meg!
 

Her kommer en liten oppdatering fra livet i Hong Kong og arbeidet på Ascension House Tao Fong Shan.
 


Gudstjenesteprogram - jul 2015


LYS VÅKEN i Ekholt kirke


Alle 6-klassinger i Rygge og Ekholt menigheter inviteres til overnatting i kirken
lørdag 21. november kl.16.00 – søndag 22. november kl.13.00
 

 


KRIK-messe i Ekholt kirke


Kveldsgudstjeneste av og med KRIK-ungdom.

Ekholt kirke lørdag 24. oktober kl 21.45
 

Tor Bjørn A Osberg og Arnhild Øfsti Schjetne medvirker.
 


Treff på tvers

Torsdag 1. oktober kl 12.00 i Ekholt kirke

Tema: Nasjonallitteraturen og den opprinnelige bibellitteraturen ved Kjell Høidebraaten

 


Resultat - kirkevalget


Valgdeltagelsen var på hhv 12% og 16% for Ekholt og Rygge sokn.
 


Rygge kirkekor

starter øvelsene etter ferien onsdag 19. august kl. 18.30.
Første øvelse blir i kapellet.
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!   


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf. 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com


Rygge kirkes barnekor

Høstsesongen starter med korøvelse
torsdag 27. august kl. 18.00 i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 1-4 trinn.
Alle er velkommen!


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com                                                                                                                   


Rygge kirkes ungdomskor

Starter øvelsene igjen etter ferien torsdag
27. august kl. 19- 20.30  i Rygge kirke.
Koret er for jenter fra 6.-trinn og oppover.
Enkel prøvesang.
Velkommen!


Henv. Dirigent Inger Johanne Orefellen. 
tlf: 95849991
epost: ijorefellen@hotmail.com                


Rygge kirkes barnekor og ungdomskor fyller 60 år


Vi feirer med jubileumskonsert i Rygge kirke
Kristi himmelfartsdag 14. mai 2015 kl. 18.00

 

Medvirkende:
Rygge kirkes barnekor og ungdomskor,
Rygge kirkekor, solister, Terje Norum m/band
dirigent Inger Johanne Orefellen


Bill: kr. 100,-
Familiebillett kr. 200,-


Servering av bursdagskake, saft og kaffe etter konserten


Vennskapsmedlem i Auce menighet?
Vennskapsmenigheten vår i Auce trenger økonomisk støtte, og du kan bidra ved å tegne støttemedlemsskap!

 


Givertjeneste i menighetene
Registerer deg som fastgiver i dag. Benytt skjema her på nettsiden eller send en epost. Les mer for å få vite hvordan...


 


GRØNN MENIGHET

EKHOLT OG RYGGE MENIGHETER ER GODKJENT SOM GRØNNE MENIGHETER


Diakoni og grønn menighet

Diakoniutvalget i Rygge og Ekholt menigheter har vedtatt diakoniplan for 2015

 


Arkiv ...
11
DES
  kl 11:00

Ekholt kirke

Gudstjeneste ved Anne Borchgrevink

11
DES
  kl 11:00

Rygge kirke

Gudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg

11
DES
  kl 19:00

Julekonsert med bygdas kor og korps

Rygge kirke

14
DES
  kl 16:00

Jubel-dag

Ekholt kirke

15
DES
  kl 19:30

Pust i Rygge kirke

Julekonsert med vokalensemblet Pust

18
DES
  kl 11:00

Ekholt kirke

Fellesgudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

23
DES
  kl 11:00

Andakt på Ryggeheimen

23
DES
  kl 13:00

Andakt på Eskelund

24
DES
  kl 14:00

Rygge kirke

Julegudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg

24
DES
  kl 14:00

Larkollen kirke

Julegudstjeneste ved Anne Borchgrevink

24
DES
  kl 14:00

Ekholt kirke

Julegudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

24
DES
  kl 16:00

Ekholt kirke

Julegudstjeneste ved Arnhild Øfsti Schjetne

24
DES
  kl 16:00

Rygge kirke

Julegudstjeneste ved Tor Bjørn A Osberg

25
DES
  kl 11:00

Rygge kirke

Høytidsgudstjeneste ved Tor Bjørn Andresen Osberg

31
DES
  kl 17:00

Rygge kirke

Nyttårsgudstjeneste ved Tor Bjørn Andresen Osberg

02
FEB
  kl 08:00

Ekholt kirke

Treff på tvers

02
MARS
  kl 08:00

Ekholt kirke

Treff på tvers

06
APRIL
  kl 08:00

Ekholt kirke

Treff på tvers

04
MAI
  kl 08:00

Ekholt kirke

Treff på tvers