Vennskapsmedlem i Auce menighet?


Vennskapskomiteen i Rygge/Ekholt har over en periode sett på hva vi her i Rygge kan bidra med overfor våre venner i Auce.

 


TEMAKVELD I EKHOLT KIRKE

 

SKAL DU OPP ELLER NED?

Ekholt kirke 19. mars kl. 19.00

 

Sokneprest Tor Bjørn Andresen Osberg forteller om sin oppgave «Skal du opp eller skal du ned?» - tanker om og utvikling av kristne forestillinger om døden og etterlivet.

Hvilke bilder bruker vi om etterlivet, bl.a. i litteratur, billedkunst og musikk?

Enkel bevertning. Fri entre.

 

Arr: Ekholt menighetsråd


ÅRSMØTER I MENIGHETENE

 

Årsmøte i Ekholt menighet søndag 16. mars etter gudstjenesten i Ekholt kirke

 

Årsmøte i Rygge menighet søndag 23. mars etter gudstjenesten i Rygge kirke


Endringer i stillinger ved kirkekontoret

 

 

Kirkeverge Jon Veflingstad har fått ny stilling som kirkeverge i Sarpsborg og starter der til sommeren.

 

Daglig  leder for Rygge og Ekholt menigheter, Inger-Lise Klette, er ansatt som ny kirkeverge og starter når Veflingstad slutter.

 

Stilling som daglig leder for menighetene lyses nå ut.


Nordic voices

Konsertbegivenhet i Rygge kirke


Sprell Levende Søndagsskole

Søndagsskolen starter opp igjen!
Etter noen år i dvale er det klart for Søndagsskole i Ekholt kirke igjen.


Treff på tvers

6. februar kl. 12.00 i Ekholt kirke

"Den gode melodi" - Leif Blix og Lars Nygaard synger og spiller Prøysenviser.

Kafe, quiz, utlodning mm


Aage Andersen hedret for 50 år som musikalsk bidragsyter i Rygge menighet!

 

Under kirkekaffen søndag 19. januar mottok Aage Andersen en pengegave fra kirkemusikalsk arbeid/menigheten i Rygge. Aage har bidratt med trompetspill ved gudstjenester og andre anledninger i 50 år! Han har også vært trofast medlem i Rygge kirkekor i en årrekke.


Konsertbegivenhet i Rygge kirke

Nordic Voices kommer til Rygge kirke for å ha konsert søndag 9. februar kl. 19.00
En av norges beste vokalgrupper kommer direkte fra konsert i Carnegie hall til Rygge!
Konserten har som tittel "Sense and Nonsense"

 


Kirkekaffe på Rygge museum 19.januar!

Alle er velkommen til kirkekaffe på Rygge museum etter gudstjenesten19. januar.
Rygge kirkekor er vertskap denne dagen og det bli gode kaker og musikkinnslag.
Vi håper på fullt hus!


JULETREFEST

ETTER GUDSTJENESTEN I EKHOLT KIRKE SØNDAG 5. JANUAR (KL. 12.15)

TA MED (JULE)KAKER TIL FELLES KAKEBORD. BRUS OG KAFFE SERVERES. TRADISJONELLT PROGRAM: JULETREGANG, POSER TIL BARNA, QUIZ MM.

Entre barn kr. 30,-


Gloria in excelsis Deo! Vi har fått ny salmebok!

Det skjer ikke ofte at Den norske kirke tar i bruk ny salmebok. Det var derfor med stor glede menighetene i Rygge og Ekholt kunne åpne og synge fra boka for første gang ved gudstjenestene første søndag i advent.


Atle Brunslid – nyansatt kirkegårdsarbeider

Atle er ikke et helt nytt ansikt hos oss.
Han var vikar innenfor gravleggingstjenesten i en lengre periode fra august 2009.


Gudstjeneste ved årsskiftet

I år prøver vi noe nytt!


MEDARBEIDEREN julen 2013

Mange vil kjenne Medarbeideren som et informasjonsskriv vi tidligere sendte ut til frivillige medarbeidere i Rygge og Ekholt menigheter.


Lysmesse i Rygge kirke

Søndag 8. desember kl. 18.00 er det tradisjonell Lysmesse i Rygge kirke.
Medvirkende er Rygge kirkes ungdomskor, Rygge kirkes barnekor, kantor Inger Johanne Orefellen og sokneprest Arnhild Øfsti Schjetne


Julemarked i Ekholt kirke

 

Lørdag 23. november kl. 11-14

 

 

Kafeteria - salg av rundstykker, kaker, kaffe/te og saft.

                  Fra kl. 12.00 selger vi også grøt.

Lykkehjul for barna

Salgsbord med hjemmebakst

Utlodning - lynlodd og lodd på bok - mange fine gevinster - trekning ca. 14.00

 

Velkommen!

 

Ekholt menighetsråd


Lys våken!

i Ekholt kirke 19. og 20. oktober!

Overnatting i kirken for 10-åringer - les mer .....


BABYSANG

MUSIKK VED LIVETS BEGYNNELSE

 

starter opp mandag 2. september i Ekholt kirke kl. 11. 00.


GRØNN MENIGHET

EKHOLT OG RYGGE MENIGHETER ER GODKJENT SOM GRØNNE MENIGHETER


OLSOK - MUSIKKANDAKT

MANDAG 29. JULI KL. 19.00 I RYGGE KIRKE

MEDVIRKENDE:

BJØRNAR SPYDEVOLD, TERJE NORUM OG ANNE BORCHGREVINK


SOMMERKONSERT I LARKOLLEN KIRKE

SØNDAG 14. JULI KL 18.00

SANGER FRA LATIN-AMERIKA MED MONICA PILAR OG ANDREAS KARLSEN


HYGGELIG BESØK FRA VENNSKAPSMENIGHETEN I LATVIA

8.-11. JUNI HADDE VI BESØK FRA VENNSKAPSMENIGHETEN VÅR I AUCE, LATVIA.


KONFIRMANTREGISTRERING

 

 

NEDE TIL VENSTRE PÅ DENNE SIDEN FINNER DU ET FELT FOR KONFIRMANTREGISTERING. KLIKK PÅ FELTET OG SKJEMAET KOMMER FRAM.

NÅR REGISTERINGEN ER FERDIG, KOMMER DU TILBAKE TIL DENNE SIDEN. DA ER ALT I ORDEN!

 

Kirkekontoret

 


PUSTEROM - NYTT TILTAK!

 

Mandag 03.06.13 kl. 19.00-20.30 i Rygge kirke

 

Trenger du hvile? Tid til ettertanke og bønn? Bare sitte i kirken og være stille?


ÅRSMØTE EKHOLT MENIGHET

 

Det blir årsmøte for Ekholt menighet torsdag 6. juni kl. 18.00 i Ekholt kirke.

Årsrapport, regnskap og statistikk framlegges.

Kort informasjon om kirkebyggene våre og ny kirkeordning.


Årsmøte Rygge menighet 26. mai

 

Årsmøtet for Rygge menighet er nå fastsatt til søndag 26. mai rett etter gudstjenesten i Rygge kirke.

 

Rygge menighetsråd


KONFIRMANTER I RYGGE, EKHOLT OG LARKOLLEN KIRKER


HJERTEROMSGUDSTJENESTER

 

 

MØTEPLASS EKHOLT KIRKE

 

ONSDAG 24. APRIL KL. 18.00-20.00


Vakker sang børster støvet av hjertet

 

Stemningen var på topp under vårens siste babysang mandag 15. april. Til tross for små kropper var det mye lyd og mye glede.


ÅRSMØTET FOR EKHOLT OG RYGGE MENIGHET - UTSETTES

 

 

Årsmøtene for Ekholt menighet (søndag 7. april) og for Rygge menighet (21. april i Larkollen),  må dessverre utsettes.

 


Rygge kommune, som vi får våre regnskapstjenester fra, har i 2012 innført nytt regnskapssystem. Dette medfører store forsinkelser i avslutningen av fjorårets regnskap for menighetsråd og utvalg, som dessverre betyr at vi foreløpig ikke har noen regnskap å presentere. Ekholt og Rygge menighetsråd har derfor valgt å utsette årsmøtene til regnskapene er klare, og vil så snart som mulig komme tilbake med ny dato for årsmøtene Vi beklager utsettelsene, men dette er omstendigheter menighetsrådene ikke rår over.

 

Ekholt menighetsråd

Rygge menighetsråd


JON SVERRE RUDER/RYGGE KIRKEKOR/TERJE NORUM

"BERRE EIN SONG - TEKSTER AV PER SIVLE"


KONSERT

 

SØNDAG 17. MARS KL. 19.00 I EKHOLT KIRKE

 

Før-påskekonsert. Berømte arier og sange av J.S. Bach.

 

Åshild Skiri Refsdal - sopran og Erik Sjaastad - orgel


Diakoni og grønn menighet

Rygge og Ekholt menigheter har vedtatt diakoniplan for 2013 og Handlingsplan for grønn menighet

 


Sprell Levende i Larkollen kirke

 

i Larkollen kirke søndag 10. februar kl. 11.00

 

Sprell Levende-gudstjenester er lagt opp spesielt for barn og familier.

 

Les mer om gudstjenesten . . .


Vi synger advent!

Med forventning, forskrekkelse og forundring... søndag 16.desember i Ekholt kirke


"RYGGE KIRKE I TID OG ROM"

 

RYGGE KIRKE TORSDAG 29. NOVEMBER KL. 19.00 

 

Oddbjørn Sørmoen forteller med utgangspunkt i Rygge kirke om kirkebyggets betydning i en større sammenheng - bygningshistorie, liturgi, gudstjenestefeiring og ikonografi.

Rygge kirkes ungdomskor synger

Adventsmusikk

Beverting


Lys Våken 1. søndag i advent!


Hei! Har du lyst til å være med på noe spennende… overnatte i kirken?
Vi inviterer deg som er 10 år til Lys våken lørdag 1. -søndag 2. desember! Da er det første søndag i advent. Da er det Nyttårsdag i kirkeåret, og 10åringer i hele landet markerer det i kirken sin.


JULEMARKED I EKHOLT KIRKE

LØRDAG 24. NOVEMBER KL 11-15


Kjære 4-åringer!


Velkommen til kirken! Nå er du fire år, og det er omtrent fire år siden du ble døpt, derfor får du brev fra oss nå. I dette brevet ligger det en DVD. Der kan du høre sanger og fortellinger fra en bok som heter Min kirkebok.


Treff på tvers

Torsdag 1. november kl.12.00 får vi besøk av Bjørnar Spydevold. Han skal synge og Terje Norum spiller.


Gudstjeneste med bibelspill

Søndag 28. oktober kl. 11.00 i Rygge kirke


Vennskapskomiteens møte 08.10.2012

Vennskapskomiteen som før var Latviakomiteen, har nå startet opp igjen med nye medlemmer.


JUBELDAG TAR EN PAUSE . . .


Sangkveld i kirken

Salmer og sanger vi gjerne vil synge

Kirken er åpen fra 19.30-22.00


Jon Veflingstad - ny kirkeverge i Rygge

 

 

Jon Veflingstad, vår nye kirkeverge har vært på plass siden 1. august, og er godt i gang med å identifisere og prioritere særskilte utfordringer.

 


HOBBYKVELDER - JULEMARKED

Julemarkedgruppen skal ha følgende møter høsten 2012:
20. august, 3. og 17. september, 8. og 22. oktober og 5. og 19. november.

for å lage gevinster til julemarkedet.

 


Møtene holdes i peisestuen i Ekholt kirke fra kl 18.00 til 20.00.


Det blir servert kaffe og litt å bite i, og det blir en enkel utlodning.


Vi håper at så mange som mulig kan møte og delta i arbeid frem til vårt julemarked lørdag 24. november.

 

Velkommen!


MORGENSANG for folk i farta!

 

 

MORGENSANG I RYGGE KIRKE HVER ONSDAG KL. 07.00

 v/Tor Bjørn Andresen Osberg og Arne Hesjadalen.

Samlingen varer et kvarters tid. Oppstart etter ferien: 15. august.


OLSOK 29. juli

KONSERT/MUSIKKANDAKT

RYGGE KIRKE KL. 19.00

 

Fri entre


Givertjeneste i menighetene

Menighetene iverksetter en offensiv i givertjenestearbeidet, og det er muligheter til å registrere seg på nettsidene.


 


FOLKELIG BIBELUNDERVISNING HØSTEN 2012

Hva lærer Bibelen? På oppdagelsesferd i verdens mest spennende bok.


Sangstund i Ekholt kirke våren 2012

"Salmer og sanger vi gjerne vil synge!”
Kirken er åpen fra kl. 19.30 til kl. 22.00.


Mimesis 30.januar

Mimesis med "Scrapping" kl. 17.30-19.30 i Ekholt kirke.


FOLKELIG BIBELUNDERVISNING VÅREN 2012

Hva lærer Bibelen?

På oppdagelsesferd i verdens mest spennede bok.

 

Bibelundervisningen ledes av professor Oskar Skarsaune og Rådes prester Per Willy Wilhelmsen og Gyda Hesla.

Tid og sted: Furuly menighetssenter i Råde på utvalgte

tirsdager kl. 20.00-21.30.


JULEMARKED

 

SØNDAG 20. NOVEMBER KL. 12.30 (etter gudstjenesten) til 15.30

I EKHOLT KIRKE


Lys Våken 1.søndag i advent!

Hei! Har du lyst til å være med på noe spennende…?
…sove over i kirken!

Natt til 1. søndag i advent, lørdag 26.-søndag 27. november inviterer vi deg som er 10 år til Lys Våken! Advent er Nyttårsdag i kirkeåret, og 10åringer i hele landet markerer det i kirken sin. Vi samles i Ekholt kirke lørdag 26/11 kl 16. Da skal vi leke, bli kjent med hverandre, lage gudstjeneste, utforske kirken, synge, spise sammen og sist, men ikke minst, sove over i kirken! På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver til gudstjenesten. Foreldre og søsken er hjertelig velkommen til å bli med på gudstjenesten kl 11. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.
 


Mimesis starter opp igjen

Mandag 7.nov. kl.17.30-19.00 i Ekholt kirke, blir det et informasjonsmøte om hvordan nye Mimesis skal være. Vi kommer til å drive med Scrapping og dansing. Alle jenter på 4.-7.trinn er velkomne.


Besøk fra vennskapsmenigheten vår i Auce, Latvia

22. -27. sept. kommer menighetsrådet fra Auce i Latvia på besøk til Rygge.
Rådet er invitert av våre to menighetsråd; Rygge menighetsråd og Ekholt menighetsråd.


Valgresultatene for Rygge og Ekholt

I Rygge sokn var valgdeltakelsen til menighetsrådsvalget 11,6 % (i 2009 var dette nesten 14%) og til bispedømmerådsvalget 8,8%.
I Ekholt sokn var valgdeltakelsen til menighetsrådsvalget 11,1 % ( i 2009 var dette nesten 10%) og til bispedømmerådsvalget 8,6%.


BABYSANG

MUSIKK VED LIVETS BEGYNNELSE

 

starter opp mandag 5. september i Ekholt kirke kl. 11.00


KOROPPSTART

MENIGHETENS TRE KOR STARTER OPP IGJEN ETTER SOMMERFERIEN.

 


Menighetsrådskandidater for Rygge menighet 2011

Nedenfor er en presentasjon av kandidatene til valget 11. og 12. september for Rygge menighet.


Menighetsrådskandidater for Ekholt menighet 2011

Nedenfor er en presentasjon av kandidatene til valget 11. og 12. september for Ekholt menighet.


Nytilsatt diakon i Rygge

Vår nye diakon heter Marit Kristine Hanssen.


Kondolanse-bok er lagt ut i Larkollen

 

I forbindelse med tragedien på Utøya

 


Orgelrens i Ekholt kirke

Orgelet i Ekholt kirke skal renses i uke 28 og 29.


Nytt familiearbeide vurderes i menighetene!

 

 

JUBELDAG!!!!

- vi har en idé…

 

(som vi gjerne vil ha tilbakemelding på)

 


Pilegrimsvandring og gudstjeneste 2. pinsedag

«Fra gods til husmannsplass»


Valglistene for menighetsrådene er klare

Kandidatlistene for det kommende valg i prestegjeldet er klare.


Kirkens SOS gjennomfører en synlighetskampanje for å bli mer synlig til de som trenger det.

Kirkens SOS i Borg har i vår sendt ut informasjonsmateriell til alle menigheter i Borg bispedømme.


Diakonstillingen i Rygge prestegjeld er ledig fra 1. juni


Kirkevalget 2011

Valgdager: 11. og 12. september


HVA SKAL VI DØMMES ETTER - TRO ELLER GJERNINGER?

 

Bibelundervisning i Råde


KIWANIS-PRIS

TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET I EKHOLT OG RYGGE MENIGHETER


PÅSKEBASAR

LØRDAG 9. APRIL KL. 11.30-14.00 I EKHOLT KIRKE


Sprell levende gudstjeneste

Ekholt kirke 3.april kl 11


MORGENSANG

FOR FOLK I FARTA ...


ÅRSMØTE I EKHOLT MENGHET

SØNDAG 6. MARS - RETT ETTER GUDSTJENESTEN


GAVE

Fra SpareBank1 til flombelysning ved Rygge kirke


JULEMARKED 2011

 

Ekholt menighetsråd starter opp med ”hobby/verkstedkvelder” 

- neste gang 23. mars  kl 18.30 i Ekholt kirke


Barnekoret trenger flere medlemmer

Velkommen til nye medlemmer


Orgelet i Rygge kirke

Orgelet i Rygge kirke skal renses


VIGSELSSAMLING

I RYGGE KIRKE LØRDAG 12. FEBRUAR KL. 11.00-12.30


Oppussing av peisestua i Ekholt kirke

 

Nå pågår etterlengtet oppussing av peisestua i Ekholt kirke . .


BORTGJEMTE SKATTER I BIBELEN

Bibelundervisning i Råde

 

Oskar Skarsaune og prestene i Råde, Gyda Hesla og Per Willy Wilhelmsen, tar for seg spennende temaer fra Bibelen.


TREFF PÅ TVERS

"Spennende år i Spania"


Kurs i trosopplæring

Må vi tenke nytt om alt barne- og ungdomsarbeid, eller kan det arbeid vi allerede har flettes inn i den nye trosopplæringsplanen?

 

Velkommen til kurs i Ekholt kirke 18. januar kl. 18.30


Konsert Rygge kirke

 Hanna Paulsberg Concept 


Diakonskifte i menighetene våre

Diakonvikar Marthe Solbakken avslutter sitt vikariat i Rygge og Ekholt menigheter i disse dager.


Vi er på nett!

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!  

 


NYE KONFIRMANTER

 

Vi har oppdaget at vi har oppgitt feil mailadresse til kirkekontoret i det brevet dere har fått i posten fra oss.

Riktig adresse er: rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

 


Arkiv ...
19
APRIL
  kl 23:00

RYGGE KIRKE - Påskenattsgudstjeneste

Gudstjeneste v/Osberg og Schjetne. Konfirmantdåp.

20
APRIL
  kl 11:00

RYGGE KIRKE - Påskedag

Høytidsgudstjeneste v/Andresen Osberg. Nattverd. Dåp.

20
APRIL
  kl 11:00

EKHOLT KIRKE - Påskedag

Høytidsgudstjeneste v/Øfsti Schjetne. Dåp. Nattverd.

Marius Haltli, trompet

21
APRIL
  kl 11:00

LARKOLLEN KIRKE - 2.påskedag

"Vi synger påske" v/Anne Borchgrevink.

23
APRIL
  kl 18:00

Ekholt kirke

Hjerteromsgudstjeneste

24
APRIL
  kl 19:30

Ekholt kirke

Sangstund i Ekholt kirke

27
APRIL
  kl 11:00

RYGGE KIRKE

Gudstjeneste v/Svein Kasin. Nattverd. Latviautlodning.

27
APRIL
  kl 11:00

EKHOLT KIRKE

Sprell levende gudstjeneste v/Anne Borchgrevink. Natteverd. Kirkekaffe.

22
MAI
  kl 19:30

Ekholt kirke

Sangsutnd i Ekholt kirke